Å planlegge en gravferd

Når noen dør står man ovenfor mange spørsmål og gjøremål. Vår oppgave er å informere og  tilrettelegge for pårørende sine ønsker.

Minnesider 

Hos oss kan du opprette egen minneside på internett. En minneside inneholder informasjon om avdøde, dødsannonse, tid og sted for seremoni. Familie og venner kan også skrive en siste hilsen og tenne et lys.

Ved samtalen med byrået avtales sted og tid for planleggingen, enten hjemme eller i hjemmet.

Sykehus, sykehjem eller institusjoner har som regel et kjølig rom hvor avdøde kan ligge. Vi har god kunnskap på de forskjellige stedene i forhold til henting.

Hvis dødsfallet er hjemme og forventet må lege kontaktes. Hvis hjemmesykepleien er involvert, tar de kontakt med lege.  Dersom dødsfallet er mer uforventet, må politiet kontaktes. Hvis ikke politiet rekvirere rettslig obduksjon og transport, står pårørende fritt til å kontakte gravferdsbyrå. Man avtaler da direkte med byrået om tidspunkt for henting.

Forskjellen på begravelse eller bisettelse? 

Med bisettelse menes en seremoni som ender med kremasjon. Seremonien avsluttes da ved at kisten bæres ut til bårebilen, som så kjører til krematoriet, eller ved at kisten står igjen i kapellet ved avslutning av seremonien.

I etterkant av kremasjonen kan urnen settes ned i grav eller asken spres.

I Bergen kommune velger cirka 70% bisettelse, resterende velger begravelse.

Med begravelse menes en seremoni som ender med at kisten senkes ned i grav. Dette kan gjøres etter endt seremoni i kirke eller kapell, med hele gravfølget tilstede. Det kan også gjøres i etterkant, med bare de nærmeste tilstede.

Planleggings samtalen

i samtalen planlegges sted og tid for seremonien.  Se alle menighetene i Bergen og Omegn.

Man kan også ha det i tros fritt kapell I Møllendal. Andre steder for gravferd kan f.eks også være Grieghallen, Torgstuen i Gamle Bergen og Ole Bull Scene.

Videre er det valg av kiste. Valg av salmer/musikk eller solosang. Oppsett av dødsannonse. Valg av blomster. Utfylling av diverse offentlige papirer.

Dødsannonser

Det er vanlig å annonsere dødsfall i aviser. Det benyttes for å informere praktisk om sted, tid og dag for gravferden. Har avdøde flyttet er det fint annonsere dødsfallet i lokalavisen der avdøde tidligere har levd.

Det kan også fremgå om pårørende ønsker minnegaver som et alternativ til blomster. Vi er behjelpelig med oppsett av annonsen og sender den til avisen uten ekstra kostnader.

Forslag til dikt til annonse

Blomster

Ingen mennesker er like, så hvorfor skal gravferden være det?  Blomster og sløyfer gir seremonien et vakkert estetisk preg. Kanskje valg av farge eller type blomst kan vekke minner? Vi vil hjelpe dere med å velge blomster og sløyfetekst om dere har behov for dette. Vi har vår egen blomsterdekoratør som lager nydelig sorgbinderi. Les mer om våre blomster

 

 

Sanghefte

Til seremonien er det vanlig å trykke sanghefter med programmet for seremonien, musikkvalg, og teksten på fellessangene.

Dere kan velge et eget bilde på sangheftets forside/bakside eller et av alternative motiver.

Se forslag til motiver.

 

 

Musikk og solist

Å ha en solist i seremoni, enten instrumental eller sang , skaper en fantastisk stemning. Ofte er det noen i familien eller venner som ønsker og synge eller spille et instrument eller så kan vi være behjelpelig med å skaffe ønsket solist.

Vi har hatt godt samarbeid med artister som Eirik Søfteland, Roy Vorland, Belinda Lerøy, Gina Aspenes, Veslemøy Fluge Berg, Heidi Lambach og Solveig Konstanse Algrøy Hjørnevik.

Kiste eller urne

Tradisjonelt har det blitt benyttet mest hvite kister i Norge. Men noen ønsker gjerne en kiste tilpasset den som er død og idag kan man velge i mange utførelser, farger og fasonger.

Se full oversikt over kister og urner

Gravstein

Pårørende ønsker ofte hjelp til nytt gravinne eller en navnetilføyelse på eksisterende stein. Dette kan vi gi råd om og formidle ønsker.

Les mer om gravminner her

 

Askespredning

Hvis avdøde var over 15 år og ønsket askespredning, kan fylkesmannen gi tillatelse til at den som sørger for gravferden, får spre avdødes aske for vinden. Det kan skje på åpent hav eller på høyfjellet etter nærmere anvisning fra fylkesmannen.

Ved en slik gravferd kan man ikke kreve kirkens medvirkning. Den som har fått sin aske spredt slik, kan heller ikke få satt navnet på et gravminne på kirkegården jfr. gravferdsloven § 20. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det bevitnes at avdøde ønsket askespredning. En kan også selv søke fylkesmannen om å få godkjent askespredning.

Se informasjon og søknad

 

Etter gravferden

Minnesamvær

I Norge har vi lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien. Etter seremonien kan det være godt å samles. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i ens eget sorgarbeid.

Vi har lang erfaring i å legge til rette for minnesamvær og kan formidle bestilling av lokale og bevertning i nærhet av seremonisted.

Våres kuvert pris er 345,- og inkluderer full på dekking, opprydning, kaffe/te/saft, snitter og te brød. Mineralvann per flaske i tillegg.  Mange velger også annet mat for eksempel varme karbonade smørbrød eller lapskaus. 

 

Minnebok

Vi tar bilder i våre seremonier. Mange har et ønske om å bestille en minnebok. Det kan være fint å ha bilder å se tilbake på og minnes dagen. Boken inneholder dødsannonsen, sanghefte og bilder fra seremonidagen.

Vi tilbyr også takkekort. Der kan du velge samme design som sanghefte eller annet motiv du ønsker. Vi er også behjelpelig med å formidle takkeannonse til avis.