Priser

Uten seremoni

9.500,-

All transport innenfor Bergen og Omegn er dekket. Med nødvendig transport utenfor den normale arbeidsdag kommer egne satser.

Vi steller og legger avdøde i kiste, med hvit skjorte eller egne klær.

Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: Kremasjonskiste, urne, gravmarkør og klær.

Vi tar hånd om nødvendig papirarbeid og skjema til gravferdsetaten, politier, tingretten og søknad om stønad til Nav.

Med seremoni

29.500,-

All transport innenfor Bergen og Omegn er dekket. Med nødvendig transport utenfor den normale arbeidsdag kommer egne satser.

Vi steller og legger avdøde i kiste, med hvit skjorte eller egne klær.

vanlig klassisk hvit kiste. Oppgraderinger kan gjøres for et mellomlegg på ønsket kiste

Vi tar hånd om nødvendig papirarbeid og skjema til gravferdsetaten, politier, tingretten og søknad om stønad til Nav.

Samtale for planlegging av seremonien hjemme hos deg eller i våre lokaler.

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er tilstede med to gravferdskonsulenter som sørger for at alt går som planlagt.

En stor kistedekorasjon med blomster og fargevalgvalg er inkludert.

Inntil 200 programhefter til seremoni er inkludert.

Tilvalg som musiker, seremonileder og blomster tilbys til våre innkjøpspriser.

Gravferdsstønad
Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Se søknadsider om gravferdstønad på nav

Tilvalg
Vi tilbyr ekstra tjenester og produkter for de som ønsker det. Alle tilvalg gjennom Bergen Gravferdshjelp får du til våre innkjøpspriser uten tillegg. Som tilvalg tilbyr vi dødsannonse, syning, ekstra blomster, innleid gravferdstaler og innleid musiker.

Se hele prisliste

 

I henhold til ny forskrift om prisopplysninger har vi laget en minimum og maksimum prisoversikt forbundet med en gravferd.

PRISOPPSETT I HENHOLD TIL PRISOPPLYSNINGSFORSKRIFTEN

Båretransport
Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Vi bistår deg gjerne med søknad om støtte fra NAV.

For mer informasjon, se nettsidene til NAV.