bildemedeirik

Kister og urner

Å velge kiste kan føles som en vanskelig oppgave midt i en tung stund, Samtidig er det gjerne noe du ønsker å gjøre med omhu og på en måte som gjenspeiler hvem den avdøde var.

Dagens kister lages utelukkende i heltre furu. De fleste ønsker en hvitmalt kiste.

Om ønskelig kan kisten endres til et annet valg for et pris tillegg. Her ser dere utvalget.

Det siste bildet er en kiste laget av spon, beregnet da i situasjoner hvor det ikke skal være seremoni, men kun kremasjon eller begravelse.

Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål.

Urner

Ved bisettelse gjennomføres kremasjon etter seremonien. Asken legges i urnen som benyttes ved urnenedsettelsen. Foretrekker dere en annen urne en den kommunale kostnadsfrie urnen så fører vi mange typer urner fra det tradisjonelle til det litt mer moderne.