Ofte stilte spørsmål

Hvem har ansvaret for begravelsen? Familien har ansvaret for å begrave sine døde.

Gravferdslovens § 9 regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle / samboer som har levd i ekteskapslignende forhold, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Er det noen frist for gjennomføring av en begravelse?

Ja, ihht loven skal gravferden gjennomføres innen 10 virkedager. Helg og helligdager regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utsettelse hos kirkegårdsmyndigheten.

Kan jeg få stønad til begravelsen?

Dersom det kan dokumenteres at avdøde var ubemidlet vil NAV dekke deler av begravelsen. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd. Dersom båretransportene tilsammen blir over 20 km vil NAV dekke det meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har. Transportrefusjonen gjelder også tettsteder der avstandene i utgangspunktet kan virke korte.

Hvordan finner jeg ut om jeg får stønad til begravelsen?

Vi kjenner NAV-reglene og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi ordner også søknadspapirene for deg uten at det blir tillegg i prisen. Ring oss dersom du lurer på om stønadsordningene gjelder den begravelsen du skal ordne. Vi tar ikke betalt for å svare deg på det.

Er det kommunale avgifter?

Alle innbyggere i Bergen kommune får gratis kremasjon og har rett på fri grav i Bergen.

Kan jeg få råd om arv og skifte?

De fleste kan ordne booppgjøret selv, men mange trenger råd om hvordan de skal gå frem. Vi veileder deg gjennom alle spørsmål.

Er det dyrere å kjøpe blomster, gravstein og minnesamvær gjennom dere?

Vi har gode avtaler med våre leverandører og er ikke et fordyrende mellomledd.

Er andre byråer dyrere?

Vi ligger som regel en 20-30 prosent under andre gravferdsbyrå i Bergen gjennomsnittlig med samme typer varer valgt.

Er det trygt å velge dere?

Vi er opptatt av personlig service og oppfølging gjennom hele prosessen, også utenom kontortid. Vi har gode fastpriser og du vet hva du skal betale. Det er samme produktene som andre byrå har. Vi husker på alle store og små detaljer som du ikke tenker på selv.

Hvor mye kan jeg gjøre selv?

Du kan gjøre det meste selv og vi gir deg gjerne råd om hva det kan være lurt å huske på.

Må jeg ha en dødsannonse i avisen?

Dette velger du selv. Det er ingen plikt å opplyse om dødsfallet. Flere velger en ren kostnadsfri nettannonsering via våre nettsider. Det er både raskere enn en dødsannonse i avisen. En nettannonse er søkbar og kan sendes til familie og venner via sosiale medier.

Kan vi se avdøde/syning?

Ja, vi bistår og legger til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste.

Hvor raskt må jeg betale regningen?

Vanligvis sender vi deg regningen en uke etter begravelsen. Deretter har du ti dager på deg til å betale. Vi viser stor romslighet ved betaling.

Kan jeg få betalingsutsettelse og kan regningen deles opp?

Ja, spør oss om betalingsutsettelse og delbetalingsavtale.

Kan vi beholde urnen etter en kremasjon?

Nei. I følge norsk lov må askeurne settes ned på godkjent gravplass. Dispensasjon gis til askespredning. Asken kan ikke deles, så man må velge enten gravplass eller askespredning. Askespredning skal skje etter godkjent søknad og i åpent hav/fjell.