• Tilpasning
 • Seremoni
 • Tilvalg
 • Kontaktinfo
 • Detaljer avdøde
 • Bekreft


 • Kremasjon eller kistegrav? • Velg Kiste  Hvit kiste

  Inkludert  Furukiste

  Inkludert • Skal avdøde kles i egne klær?

  Den avdøde kan kles på med en hvit skjorte eller ha på egne klær. • Gravmarkør

  En gravmarkør benyttes i påvente av gravsten om pårørende ønsker dette.