• Tilpasning
 • Seremoni
 • Tilvalg
 • Kontaktinfo
 • Detaljer avdøde
 • Bekreft


 • Kremasjon eller kistegrav?



 • Velg Kiste



  Hvit kiste

  Inkludert



  Furukiste

  Inkludert



 • Skal avdøde kles i egne klær?

  Den avdøde kan kles på med en hvit skjorte eller ha på egne klær.



 • Gravmarkør

  En gravmarkør benyttes i påvente av gravsten om pårørende ønsker dette.